Въпроси и отговори


1. Как мога да се включа в мрежата Ви?
Посетете нашия офис, изберете пакет услуги и ще полyчите username и password.

2. Имате ли покритие в населеното място , в което се намирам?
Можете да посетите в нашата интернет страница картата със зоните на покритие. Ако желаете безжична връзка, можете да потърсите дали е на разположение някой от безжичните ни рутери , ако виждате www.megabyte.bg връзката е възможна.

3. Не съм в обхвата на мрежата Ви. Кога бих могъл да се свържа?
Мрежата ни се развива бързо, но разбира се е необходимо време, за да осъществим 100% покритие. Възможно е , след подаване на молба от Ваша страна, да инсталираме апаратурата си на мястото , където живеете /блок , къща и.т н/ с цел по - бързо свързване в нашата мрежа. Тази услуга е без никакво финансово ангажиране от Ваша страна.

4. Не успявам да се свържа в мрежата , защото не зная как. Би ли могъл специалист от фирмата да ми помогне?
Да , срещу заплащане на пътните разходи може да Ви посети представител на фирмата.

5. Мога ли да прекратя абонамента си по всяко време?
Да, можете по всяко време да се откажете от услугите ни .

6. Интернет връзката , която ми предоставяте, може ли да е кабелна вместо безжична?
Да, възможно е , стига районът , в който се намирате , да е включен в мрежата ни.

7. Мога ли с username и password , които имам , да се свържа от друг компютър?
Да, можете с данните си да се свържете от който компютър искате и от всички точки на покритие, които имаме. Връзката обаче може да се осъществи само от един компютър.

8. Фирмата предлага ли Интернет подръжка?
Да, имаме такава услуга през работните дни и чрез mail 24 часа в денонощието. Разполагаме с програма за проследяване на повредите в системата ни. По този начин сме информирани винаги навреме за евентуални повреди или прекъсвания в мрежата. Ако все пак повредата е единична и касае само вашата връзка, ние сме на разположение да разрешим проблема в рамките на няколко работни часа.

www.megabyte.bgКолокацияНаети сървъриКабелен интернетБезжичен интернетКонтакти
Copyright © 2023 MegaByte Ltd.